ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 4

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Unconventional biochemical sensors and energy devices for applications in wearables and neuro-engineering” โดยมี ผศ.ดร. Amay Jairaj Bandodkar จาก North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยายผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันพุธที่ 5 ...
Read More

คณาจารย์และทีมวิจัยจาก TAB-CoE เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย  รศ.ดร.จงดี  บูรณชัย  ผู้อำนวยการ,  รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ,  รศ.ดร.เพริศพิชญ์  คณาธารณา,  รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร  ที่ปรึกษา พร้อมทีมนักวิจัยจาก TAB-CoE เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัด ...
Read More

คณาจารย์จาก TAB-CoE จัดกิจกรรมการบรรยายทางไกลโครงการ “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทางไกล  ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ  “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  โดยมีวัตถุประสงค์พัฒน ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กลุ่ม 1 สายวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 จากการคัดเลื ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) และคณะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการตรวจวัดสารระเบิดในโครงก ...
Read More

คณาจารย์จาก TAB-CoE เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรจากเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำกับดูแลและเขตนวัตกรร ...
Read More

สื่อให้ความสนใจ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส” ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้พัฒนาเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส นวัตกรรมสู้โควิด19 ได้รับความสนใจจากสื่อทางช่อง 5 ในรายการ เมืองไทยใหญ่อุด ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทค“เครื่องวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา” ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทค "เครื่องวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา (Chilica-pod)" ที่มีความแม่นยำสูง ราคาถูก ใช้งานง่าย และสามารถแสดงผลในสมาร์ทโฟนได้ โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากสื ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไว ...
Read More