คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแข่งขัน “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแข่งขัน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้น.ส.กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ น.ส.สุภาธินี คงแก้ว  และนาย นายกฤตภาส แก้วหนู เข้าร่ ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน ม.อ.วิชาการ

คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ...
Read More

TAB-CoE ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เล่มเกม แจกของรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยค ...
Read More

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" โดย วิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ น.ส.เพชรดา สัตยากูล, นายธิปไตย ศรีนวลขาว และนางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้ง ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คนอวดวิทย์ พัฒนาชีวิตเด็กวิทย์ ม.อ.”

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "คนอวดวิทย์ พัฒนาชีวิตเด็กวิทย์ ม.อ." เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00-16.3 ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้”

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้" ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นตามความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานได้มีพิธีเปิดแ ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IUPAC 2019 ณ ประเทศฝรั่งเศส

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน 47th IUPAC World Chemistry Congress (IUPAC 2019) ภายใต้ห้วข้อ “Frontiers in Chemistry: Let’s create our future! 100 years with IUPAC.” ระหว่างวันที่ 7-12 กรกฏาคม 2562 ณ Palais des Congrès กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสนายธีรพงศ์ จันทรัตน์ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เ ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเลือกลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย ได้รับเลือกลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว ภายในงาน “PSU x SME-D Bank Innovation Bazaar Live in Bangkok” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 256 ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เพราะสงสัย…….จึงเกิดงานวิจัยช่วยชาติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เพราะสงสัย.......จึงเกิดงานวิจัยช่วยชาติ” ในการบรรยายครั้งนี้พร้อมเจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ Kuanito Patisserie โดย คุณมงคล คงบัน บรรยา ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในงาน Siam Physics Congress 2019 (SPC 2019)

คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในงาน Siam Physics Congress 2019 (SPC 2019) ภายใต้แนวคิด "Physics beyond disruption society" ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลานางสาว สิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ นักศึกษาปริญญาเอก ...
Read More