กิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2

บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จุดประกายแนวคิดในการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ จากหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00–14.30 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จุดประกายแนวคิดในการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ จากหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้อง สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหา ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE ได้เข้าร่วมงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 และเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ พร้อมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง The inspiration : แรงบันดาลใจพลังแห่งความสำเร็จ โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง BSc4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจาก TAB-CoE ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว สำนักงานการพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และนั ...
Read More

นักวิจัยและนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2562

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับ 2 โล่เกียรติยศ ได้แก่ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ และ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนายอัสมี สอและ ที่ ...
Read More

RDO เลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST สุดอบอุ่น ภายใต้ธีม "EP14 Valentine's Day" โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ธีระพล ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.น.ส.จิตติมา ชูสังข์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง Ion-Selective Electrodes for Simple and Rapid Simultaneous De ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่คว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อีเว้นท์ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประส ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก.

TAB-CoE ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น คปก. ครั้งที่ 3 โดยรางวัลพิจารณาจากผู้ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา และ/หรือมีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือร่วมทำวิจัยกับภาคการใช้งาน เป็นผู้ที่มีบุคลิกการวางตัวเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม เป็นผู้ที่ ...
Read More

TAB-CoE คว้า 2 รางวัล จาก Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF 2018)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดสำหรับสกัดและแยกสารพิษ (Cost-effective online preconcentrator-separator two-in-one system for toxic chemical extraction and separation)” โดย รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นคือ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย รศ.ดร.ปณต ...
Read More