รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และนักศึกษาจาก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหา ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์;  https://spast747.wixsite.com/w ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ “REBORN” โดย ดร.อิทธิพล จีระพันธ์

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ที่จะทำให้เห็นถึงแง่มุมของคนทำงานสายวิทยาศาสตร์ และหันกลับมาสนใจอาชีพ ‘นักวิทยาศาสตร์’ อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากเหงื่อ การวัดค่าจากเหงื่อ ที่อาจารย์อยากจะมาแชร์ให้ฟัง ถือว่าเป็นการบุกเบิก ‘การเกิ ...
Read More

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หนุนทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ต่อยอดการพัฒนา “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” สู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565  ให้แก่โครงการ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส สำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รอ ...
Read More

รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มห ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์      ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565 ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดซูเกี ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICTSGS ครั้งที่ 1

         TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นโดย สมาคมเคมีอเมริกัน (ACS) นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่นางสา ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ

          เมื่อวันที่ 7 และ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พลชัย พร้อมทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมส่งมอบนวัตกรรมเพื่อใช้ในงานสืบสว ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับ 2 รางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในงาน SPARK STSP Innovation Fair 2022 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศา ...
Read More