นักศึกษาทุนพสวท. จาก TAB-CoE ไปทำวิจัยระยะสั้น ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), Barcelona, ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งตัวแทนนักศึกษาทุนพสวท.ระดับปริญญาตรี 2 คน คือ นางสาวปิยะวดี ขาวเอี่ยม และนางสาวณัชชา รสิตานนท์ ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ Universitat AutÒnoma de Barcelona (UAB), เมือง Barcelona, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าร่วมทำงานวิจัยที่ ...
Read More

บรรยากาศกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดทางเคมี” จาก ดร.กิตติยา เชียร์แมน

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดทางเคมี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้บรรยาย โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่า ...
Read More

รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลน่าจับตามอง โดย Future List 2022

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลน่าจับตามอง โดย Future List ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และนักศึกษาจาก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหา ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์;  https://spast747.wixsite.com/w ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานบรรยายพิเศษ “REBORN” โดย ดร.อิทธิพล จีระพันธ์

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ที่จะทำให้เห็นถึงแง่มุมของคนทำงานสายวิทยาศาสตร์ และหันกลับมาสนใจอาชีพ ‘นักวิทยาศาสตร์’ อีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากเหงื่อ การวัดค่าจากเหงื่อ ที่อาจารย์อยากจะมาแชร์ให้ฟัง ถือว่าเป็นการบุกเบิก ‘การเกิ ...
Read More

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หนุนทีมวิจัยของ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ต่อยอดการพัฒนา “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” สู่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) สนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565  ให้แก่โครงการ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส สำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในบ้าน” โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รอ ...
Read More

รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

          รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มห ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์      ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ 2565 ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ การยกย่องเชิดซูเกี ...
Read More