ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Trace Analysis and Biosensor Research Center) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะนั้นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหน่วยวิจัยสองหน่วยไว้ด้วยกัน คือหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย และหน่วยวิจัยชีวฟิสิกส์: ไบโอเซนเซอร์และกระแสไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและไบโอเซนเซอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม ภายหลังได้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โดยเฉพาะสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการแพทย์

ข่าวล่าสุด

อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักวิจัย TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาและนักวิจัยจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)” ซึ่งห้องปฏิบัติการของ TAB-CoE ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการต ...

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในโครงการ PEER Evaluation Phase 1 และ Phase 2

       รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการ TAB-CoE และหัวหน้าห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในโครงการ PEER Evaluation Phase 1 และ Phase 2 จากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ...

TAB-CoE จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมการรดน้ำขอพรจาก รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ ศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ซึ่งอาจารย์ได้อวยพรให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ...