ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Trace Analysis and Biosensor Research Center) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะนั้นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหน่วยวิจัยสองหน่วยไว้ด้วยกัน คือหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย และหน่วยวิจัยชีวฟิสิกส์: ไบโอเซนเซอร์และกระแสไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและไบโอเซนเซอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม ภายหลังได้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โดยเฉพาะสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการแพทย์

ข่าวล่าสุด

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ และทีมวิจัย ที่ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย พร้อมบทสัมภาษณ์ เขียนและลงไว้ในนาโนเทคโนโลยีสปอตไลต์

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ และทีมวิจัย อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาชิก TAB-CoE รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณ Michael Berger ผู้เขี ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เเก้วตา แก้วตาทิพย์ ที่ได้รับเชิญให้ตีพิมพ์ในวารสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 114

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เเก้วตา แก้วตาทิพย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (พอลิเมอร์) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์ ‘ต้นคลุ้ม’ ให้คุ้มค่า เสริมจุดเด่น ‘ถาดพลาสติกชีวภาพ ...
Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงานThe 4th Materials Research Society Indonesia (MRS-id) Meeting 2022

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็น Keynote Speaker ในงาน The 4th Materials Research Society Indonesia (MRS-id) Meeting 2022 ณ ประเทศอินโดนี ...
Read More