ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE)

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Center of Excellence for Trace Analysis and Biosensor) เริ่มต้นจากการก่อตั้งสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (Trace Analysis and Biosensor Research Center) ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งในขณะนั้นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหน่วยวิจัยสองหน่วยไว้ด้วยกัน คือหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย และหน่วยวิจัยชีวฟิสิกส์: ไบโอเซนเซอร์และกระแสไฟฟ้าชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายงานวิจัยและการศึกษาเรียนรู้ทั้งสองด้าน ทางสถานวิจัยฯ สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและไบโอเซนเซอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม ภายหลังได้ขอจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มุ่งเน้นพัฒนาเทคนิคใหม่ในการเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย โดยเฉพาะสารปนเปื้อนหรือสารที่ตกค้างในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางการแพทย์

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 412 (2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำ ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ กองร้อยกองบังคับการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคต่าง ๆ โดยหัวข้อการบรรยายคือ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดยเครื่องนี้สามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและพ่นสเปรย์ออกมาเป็นละอองขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิท ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน PSU Research EXPO 2020

คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 "PSU Research EXPO 2020" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยผลงาน ...
Read More