รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “กระตุ้นต่อมคิด สาธิต วอส.”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กระตุ้นต่อมคิด สาธิต วอส.” ในงานกิจกรรม สาธิต วอส. พบนักวิทย์  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสล ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย เข้าร่วมประชุมกับคณะ ผู้บริหารของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ร่วมกับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด บริษัทผู้ผลิตกาวเรซินชนิด UF ที่ใหญ่ที่สุดใ ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (วทท 4)

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46ภายใต้หัวข้อ “Power of Science to Achieve SDGs” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาจาก TAB-CoE ได้นำเสนอผลงานว ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เครื่องผลิตไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัยจาก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบ “เครื่องผลิตไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในครัวเรือน” ให้กับโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ (เกาะหมี) โดยมีตัวแทนชุมชน ตัวแทนมัสยิด และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจก ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ  เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “อุปกรณ์การผลิตกรดไฮโปคลอรัส ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินท ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัยจาก TAB-CoE ได้ให้การต้อนรับและบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด ให้กับกองวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ  ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุ ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564

       รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2, ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. ๑ และบริเวณโถง ชั้น 1 อา ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 และภาคภูมิใจที่ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติ ขอใ ...
Read More

ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเกียรติให้นำ “ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ทดสอบใช้กับตัวอย่างวัตถุพยาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และ ผศ.ดร. ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาว ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวข้อดังนี้ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์    ผู้ประดิษฐ์: นางสา ...
Read More
Loading...