ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5

           TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ  Deciphering the Source: Tracking Water Pollution Through Microbial Analysis  "ใครทำน้ำเสีย...รู้ได้ด้วยจุลชีพ"  โดยมี ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน (นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสัมมนา ค ...
Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบ oral หัวข้อ “Eco-Friendly Materials and Smart Sensors: Flexible Electrodes on a Glove and a Decomposable Electrodes” ใน Sub-theme 2: Safety of future food งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติใ ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023

         คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food (ASEAN-ASSET 2023) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีงานวิจัยมีดังนี้      1.งานวิจัยเรื่อง “A poly(o-phenyl ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ  “Discovering natural products and drugs through chemical biology and spectroscopic techniques : engaging in functional food and commercial product development with corporate partners”

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ "Discovering natural products and drugs through chemical biology and spectroscopic techniques : engaging in functional food and commercial product development with corporate partners โดยมี Jonel P. Saludes, PhD, Professor of ...
Read More

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดย Dr. David F. Thompson

                ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "The use of non-targeted analysis for the detection of food fraud" โดยได้รับเกียรติจาก Dr. David F. Thompson จาก School of Chemical and Physical Sciences, Keele University ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นผ ...
Read More

TAB-CoE ต้อนรับ Dr. David F. Thompson จาก Keele University

              รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) นำทีมสมาชิกภายใน TAB-CoE ร่วมต้อนรับ Dr. David F. Thompson จาก School of Chemical and Physical Sciences, Keel University ประเทศสหราชอณาจักร เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย และเครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการต่างๆของอาจารย์ภา ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมวิจัยนักศึกษาจาก TAB-CoE คว้ารางวัล จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

                    ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ป ...
Read More

คณะอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของ TAB-CoE (CH 318) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Read More

ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Forever Chemicals: A never-ending Analytical Challenge”

         TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมมนารูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Forever Chemicals: A never-ending Analytical Challenge” โดย Prof. Diana Aga จาก Chemistry Department, University at Buffalo, The State University of New York เป็นวิทยากรผู้บรรยาย วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา13.30-15.30 น. โดยนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทีมนักวิจัย Spark Sen ...
Read More