TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 412 (2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำ ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ กองร้อยกองบังคับการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคต่าง ๆ โดยหัวข้อการบรรยายคือ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดยเครื่องนี้สามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและพ่นสเปรย์ออกมาเป็นละอองขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิท ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน PSU Research EXPO 2020

คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 "PSU Research EXPO 2020" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยผลงาน ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยรายชื่อนักศึกษาและงานวิจัยมีดังนี้นางสาวณฐ นนทิพิเชษฐ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง Chitosan cryogel inc ...
Read More

บรรยากาศงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหัวข้อการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย Technology in trace analysis, Sample preparation ...
Read More

ประชาสัมพันธ์ลำดับการนำเสนอผลงานแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอประชาสัมพันธ์ลำดับในการนำเสนอผลงานแบบ poster (P-01 – P-32) ในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวัน ...
Read More

กำหนดการงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

            ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11  กุมภาพันธ์ 2563-  ...
Read More

งานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” โดยมีหัวข้อเรื่องในงานประชุมดังนี้Technology in trace analysisSample preparationChromatographyElectrochemical sensorsOptical sensorsBiosensorsRelated topics          ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทร ...
Read More

กิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3

บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จากองค์ความรู้….สู่การใช้ประโยชน์” โดยมีวิทยากรดังนี้ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) หน่วยงานความมั่นคง พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) พ.ต.ท.วชิ ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จากองค์ความรู้....สู่การใช้ประโยชน์” โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) หน่วยงานความมั่นคง พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) พ.ต ...
Read More
Loading...