นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมรับรางวัลในกิจกรรมโครงการวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566

           TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 โดยมอบให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงปีการศึกษา 2565 งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

         ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (ที่ปรึกษา TAB-CoE) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566) ...
Read More

รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับรางวัล The Blue Jacket ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

       รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล The Blue Jacket 2023 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE เข้ารับรางวัลเครือข่ายวิจัยระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์

        รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีม คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ (TAB-CoE) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่ง ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระดับดีเด่น ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

           ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมีอนินทรีย์) คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fel ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor ครั้งที่ 2

                 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” ครั้งที่ 2 โดยมี Professor Dr. Thomas Thundat จาก University at Buffalo, New York, USA เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ “Biodegradable of Organic Compounds”

              ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ “Biodegradable of Organic Compounds” โดยมี Assoc. Prof. Dr. Paqui Blánquez Cano จาก Universitat AutÒnoma de Barcel ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor

               ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” โดยมี Professor Dr. Thomas Thundat จาก University at Buffalo, New York, USA เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ใน วันจันทร์ท ...
Read More

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ PSU Virtual Visiting Professor

          ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “PSU Virtual visiting professor” โดยมี Professor Dr. Alberto Escarpa จาก Analytical Chemistry และ Editor in Chief of Microchimica Acta เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบ ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE ต้อนรับ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ และทีมวิจัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

          รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) นำทีมคณาจารย์จาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และทีมวิจัย นำโดย ดร.ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อร่วมหารือ ...
Read More