รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมใช้เชิงพาณิชย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรด์สำหรับฆ่าเชื้อไว ...
Read More

ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ได้รับเกียรติเป็นเป็น Invited speaker ในงาน International Symposium of Micro-Nano Scale Sensors and Measurement Technologies 2020 (ISMSMT 2020)

วันที่ 23 ธันวาคม 2563นี้ ดร.อิทธิพล  จีระพันธ์ อาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็น Invited speaker ในงาน International Symposium of Micro-Nano Scale Sensors and Measurement Technologies 2020 (ISMSMT 2020) ที่จัดแบบออนไลน์ ณ ประเท ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งเคมีไฟฟ้า”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหัศจรรย์แห่งเคมีไฟฟ้า" ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการบรรย ...
Read More

คณาจารย์จาก TAB-CoE เข้าร่วมประชุมกับบุคลลากรจากคณะแพทยศาสตร์

ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับ ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์ และ ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง P205 อาคารฟิสิก ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “กระตุ้นต่อมคิด สาธิต วอส.”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กระตุ้นต่อมคิด สาธิต วอส.” ในงานกิจกรรม สาธิต วอส. พบนักวิทย์  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสล ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย เข้าร่วมประชุมกับคณะ ผู้บริหารของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ร่วมกับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด บริษัทผู้ผลิตกาวเรซินชนิด UF ที่ใหญ่ที่สุดใ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์เข้าสู่มา ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (วทท 4)

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46ภายใต้หัวข้อ “Power of Science to Achieve SDGs” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาจาก TAB-CoE ได้นำเสนอผลงานว ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เครื่องผลิตไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในครัวเรือน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัยจาก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบ “เครื่องผลิตไฮโปคลอรัสสำหรับฆ่าเชื้อโรคแบบใช้ในครัวเรือน” ให้กับโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ (เกาะหมี) โดยมีตัวแทนชุมชน ตัวแทนมัสยิด และประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจก ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ  เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “อุปกรณ์การผลิตกรดไฮโปคลอรัส ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินท ...
Read More
Loading...