คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวข้อดังนี้ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์    ผู้ประดิษฐ์: นางสา ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์, สมาชิกTAB-CoE, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2562 ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

TAB-CoE ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สมาชิก TAB-CoE, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2562 ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 412 (2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำ ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ กองร้อยกองบังคับการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคต่าง ๆ โดยหัวข้อการบรรยายคือ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดยเครื่องนี้สามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและพ่นสเปรย์ออกมาเป็นละอองขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิท ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ & นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย”

ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย พร้อมด้วย นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์  และ ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือการผลิตเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติและนวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัยสู้ภัยโควิด - 19” และทดลองติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ส ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน PSU Research EXPO 2020

คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน มหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 "PSU Research EXPO 2020" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยผลงาน ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยรายชื่อนักศึกษาและงานวิจัยมีดังนี้นางสาวณฐ นนทิพิเชษฐ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง Chitosan cryogel inc ...
Read More

บรรยากาศงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหัวข้อการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย Technology in trace analysis, Sample preparation ...
Read More

ประชาสัมพันธ์ลำดับการนำเสนอผลงานแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ขอประชาสัมพันธ์ลำดับในการนำเสนอผลงานแบบ poster (P-01 – P-32) ในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวัน ...
Read More
Loading...