นักศึกษาปริญญาโท จาก TAB-CoE ไปศึกษาวิจัยวิจัยระยะสั้น ณ University of Cordoba ประเทศสเปน

          รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ได้สนับสนุนและส่งนักศึกษาภายใต้โครงการ พสวท. ระดับปริญญาโท 2 คน คือ นางสาวธีรยาณี ไชยเพชร และ นางสาวขวัญชนก สำกำปัง ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ณ University of Cordoba เมือง Cordoba, ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมี Prof. Dr. Rafael Lucena ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food

           TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023: Global Summit on the Future of Future Food ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์ https://www.biotec.or.th/asean- ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิ ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ the Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

          TAB-CoE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่างๆได้จากทางเว็บไซต์; https://ictsgs.netSp ...
Read More

ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์แก๊สผสมแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้แก่ บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด

         ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ อาจารย์ประจำ สาขาชีวฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสมาชิก TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ดร.สิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ ส่งมอบ Smart Gas Sensors II (SGS-II) ภายใต้โครงการจ้างผลิตต้นแบบเครื่องวิเคราะห์แก๊สผสมแบบเคลื่อนย้ายได้ ให้แก่ บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ...
Read More

นักศึกษาปริญญาเอก จาก TAB-CoE ไปศึกษาวิจัยวิจัยระยะสั้น ณ The Chinese University of Hong Kong (CUHK) ประเทศฮ่องกง

      รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้สนับสนุนและส่งตัว นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไปทำวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติทุน IRN ณ The Chinese University of Hong Kong (CUHK), เมือง Shatin, ประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมี Assoc. Pr ...
Read More

รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักศึกษา TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน (อาจารย์วิจัยและสมาชิกTAB-CoE) นำทีมนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)” ซึ่งห้องปฏิบัติการข ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมรับรางวัลในกิจกรรมโครงการวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566

           TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจาก TAB-CoE ที่ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2566 โดยมอบให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงปีการศึกษา 2565 งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

         ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (ที่ปรึกษา TAB-CoE) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566) ...
Read More

รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร เข้ารับรางวัล The Blue Jacket ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566

       รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล The Blue Jacket 2023 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ...
Read More