รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ได้รับรางวัล FIA Honor Award for Science 2019

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (ที่ปรึกษา TAB-CoE) และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย (ผอ. TAB-CoE) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุม The International JAFIA 35th Anniversary Symposium with Profs. Christian and Dasgupta & The 56th Annual Meeting of JAFIA โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2562 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานที่ ...
Read More

TAB-CoE จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล

บุคลากรศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้วนการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี อัศวตรีรัตนกุล ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ร้าน 100 บุปผา อาหารไทย เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของ ...
Read More

กิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2

บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จุดประกายแนวคิดในการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ จากหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00–14.30 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2

TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จุดประกายแนวคิดในการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ จากหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้อง สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหา ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE ได้เข้าร่วมงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 และเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ พร้อมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง The inspiration : แรงบันดาลใจพลังแห่งความสำเร็จ โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง BSc4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจาก TAB-CoE ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม” ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว สำนักงานการพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และนั ...
Read More

นักวิจัยและนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้ารับรางวัลในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ประจำปี 2562

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับ 2 โล่เกียรติยศ ได้แก่ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 กลุ่มที่ 1.2 คณะวิทยาศาสตร์ และ โล่เกียรติยศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และนายอัสมี สอและ ที่ ...
Read More

RDO เลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงขอบคุณนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร SJST สุดอบอุ่น ภายใต้ธีม "EP14 Valentine's Day" โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ธีระพล ...
Read More

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019

นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.น.ส.จิตติมา ชูสังข์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง Ion-Selective Electrodes for Simple and Rapid Simultaneous De ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยที่คว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยคว้า 4 รางวัลในเวทีระดับประเทศ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อีเว้นท์ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา กทม.รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “PSU-VisDNA Kit : ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประส ...
Read More
Loading...