กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Industrial Design and Manufacturing of Biosensors”

       ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา 324-544 Chemical sensors and biosensors ในหัวข้อ "Industrial design and manufacturing of biosensors" โดยมี Associate Professor Wing Cheung MAK (Martin) จาก Department of Physics, Chemistry and Biology, Linköping University ประเทศสวีเดน เป็นผู้บรรยายในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16 ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

         ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ...
Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์แล็ปส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกับ บริษัท มาสเตอร์แล็ปส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเช ...
Read More

รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย นำทีมคณะกรรมการเข้ารับการประเมินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CH 318

              เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564, รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ นำทีมคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมและสรุปผลการประเมินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (CH 318) อาคารเคมี ...
Read More

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1)

          TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-1) (รายละเอียดงาน https://www.ictsgs.com) งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://spast.org/techrep/user/register          ในงานมี Proceedings ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคร ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จงดี นพรัตน์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จงดี นพรัตน์ (สมาชิกTAB-CoE และอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2564   ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติจาก Mahidol Science Innovative Educator Award 2021

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ ...
Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ STSP Innovation Awards 2021

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน STSP INNOVATION AWARDS 2021 ในส่ว ...
Read More
Loading...