คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564

       รองศาสตราจารย… Read More

ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเกียรติให้นำ “ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ทดสอบใช้กับตัวอย่างวัตถุพยาน

เมื่อวันที่ 10 กันยา… Read More

สื่อต่างชาติให้ความสนใจ “Chilica-Pod” นวัตกรรมที่สามารถอ่านค่าความเผ็ดร้อนของพริกด้วยสมาร์ทโฟน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

อุปกรณ์ตรวจวัดสารให้… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

TAB-CoE ศูนย์วิจัยคว… Read More