คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นตามความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานได้มีพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น