ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร” โดย วิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ น.ส.เพชรดา สัตยากูล, นายธิปไตย ศรีนวลขาว และนางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง L3 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง สัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น