คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมแข่งขัน ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

  1. น.ส.กัญญารัตน์ เชื้อกูลชาติ น.ส.สุภาธินี คงแก้ว  และนาย นายกฤตภาส แก้วหนู เข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดการตรวจวัดทองแดงจากรอยกระสุนปืนโดยอาศัยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและอุปกรณ์วิเคราะห์ฐานกระดาษ โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. น.ส.ชมพูนุช วิเศษศักดิ์ และคณะ นักศึกษาประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อผลงาน เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. น.ส.ณิชาภัทร์ ชูนินทร์ เข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อผลงานอุปกรณ์สกัดสารด้วยไส้ดินสอแบบหมุนโดยมี ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นที่ปรึกษา 
  4. นางสาวสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ นายกิตติรัตน์ ภู่พลับ นายอนุสรณ์ เนียมมูสิก และนางสาวศิริรัชญ์ เขมะศิริ เข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อผลงาน เซนเซอร์เชิงแสงจากดีเอ็นเอแบบพกพา โดยมี ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย เป็นที่ปรึกษาหลัก และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และรศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษาร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น