คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช.4 กรุงเทพฯ ดังนี้

  1. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “เครื่องวัดยาปฎิชีวนะ” โดยนายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียติศักดิ์ พรมหมสุวรรณ และนางสาวสุภาธินี คงแก้ว โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  2. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารหลายชนิดและหลายตัวอย่างในเวลาเดียวกันสำหรับทางนิติวิทยาศาสตร์การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อม” โดยนายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ดร.อภิชัย พลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  3. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดแบบหยดสำหรับกลูโคสกรดยูริกและโดพามีนพร้อมกัน” โดยนายอัสมี สอและ และนางสาวสุภาธินี คงแก้ว โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  4. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “อุปกรณ์สกัดสารด้วยไส้ดินสอแบบหมุมสำหรับการวิเคราะห์สารพทาแลตเอสเทอร์ในตัวอย่างเวชภัณฑ์ และเวชสำอาง” โดยนางสาวณิชาภัทร์ ชูนินทร์ โดยมีผศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

5. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “เซนเซอร์เชิงแสงจากดีเอ็นเอแบบพกพา” โดยนางสาวสิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ โดยมี ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น