บุคลากรศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้วนการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี อัศวตรีรัตนกุล ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ร้าน 100 บุปผา อาหารไทย เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น