TAB-CoE ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จากองค์ความรู้….สู่การใช้ประโยชน์” โดยมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) หน่วยงานความมั่นคง พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ โจมสติ (นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) ผู้ประกอบการ คุณวรรลัดดา พรหมสุข (กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี) ณ ห้อง BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ (BSc) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00–15.00 น.  นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

  • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2VY6SAI
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกเลิศลักษณ์ สุจริตพนิต โทร 074-288453 (ภายใน 8453) หรืออีเมล tab.coe.psu@gmail.com

โดยนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมฟังการเสวนาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านวิชาการ 2 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น