บรรยากาศการบรรยายในกิจกรรม TAB–CoE Research Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “จากองค์ความรู้….สู่การใช้ประโยชน์” โดยมีวิทยากรดังนี้ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) หน่วยงานความมั่นคง พ.ต.อ.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ โจมสติ (นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙) และผู้ประกอบการ คุณวรรลัดดา พรหมสุข (กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี) ณ ห้อง BSc2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ (BSc) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00–15.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น