ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ Trace Analysis and Biosensor International Symposium I ในหัวข้อ “Emerging Challenges and Opportunities” ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหัวข้อการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย Technology in trace analysis, Sample preparation, Chromatography, Optical sensors, Biosensors, Electrochemical sensors และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนักวิจัยจากนานาชาติเข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบ Poster ของนักวิจัยและนักศึกษา และกิจกรรม workshop   ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล ศรีชนะ เป็นประธานในพิธีเปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น