นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยรายชื่อนักศึกษาและงานวิจัยมีดังนี้

  1. นางสาวณฐ นนทิพิเชษฐ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง Chitosan cryogel incorporated with Prussian blue modified screen-printed carbon electrode for amperometric histamine biosensor โดยมี ผศ.ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  2. นางสาวสุวัจนี มณีรัตนโชติ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง A 3D porous carbon materials sorbent for polycyclic aromatic hydrocarbon extraction โดยมี ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น