ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 412 (2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ   ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 413 (3/2563) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น