เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และ ผศ.ดร. ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเกียรติจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 หมู่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้นำ “ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ที่ทางทีมนักวิจัยได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้น ไปใช้ทดสอบตัวอย่างวัตถุพยานที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น