รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัยจาก TAB-CoE ได้ให้การต้อนรับและบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด ให้กับกองวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ  ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 23  กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น