เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ  เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “อุปกรณ์การผลิตกรดไฮโปคลอรัส ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น