นักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46ภายใต้หัวข้อ “Power of Science to Achieve SDGs” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  กรุงเทพมหานคร โดยมีนักศึกษาจาก TAB-CoE ได้นำเสนอผลงานวิจัย คือ นางสาวศิริรัชฏ์ เขมะศิริ นักศึกษาปริญญาโท โดยนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง “Development of a DNA-based Biosensor for miRNA Detection” โดยมี ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.จงดี บูรณชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น