ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับ ผศ.นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์ และ ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง P205 อาคารฟิสิกส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น