คณาจารย์จาก TAB-CoE จัดกิจกรรมการบรรยายทางไกลโครงการ “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

คณาจารย์จากศูนย์วิจั… Read More