รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์แล็ปส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      เมื่อวันที่ 12… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย ประจำปี 2564

ศูนย์วิจัยความเป็นเล… Read More