รศ. ดร. วรากร ลิ่มบุตร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวาย เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส และไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วร… Read More

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์แล็ปส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      เมื่อวันที่ 12… Read More