รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักศึกษา TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         รองศาสตราจา… Read More