คณะอาจารย์และนักวิจัย จากศูนย์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของ TAB-CoE (CH 318) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)

             เมื่อวั… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

              ศูนย์ว… Read More

อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักวิจัย TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         อ.ดร.สัณฐิศ… Read More

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัย ในพิธีพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

        TAB-CoE ขอแส… Read More