อังคนา ศรีลิขิต

นางสาวอังคนา ศรีลิขิต

นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: 6010210294@psu.ac.th

 

งานวิจัยที่สนใจ

  • อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกแบบกระดาษสำหรับการตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิค แอนติเจน และแคนเซอร์แอนติเจน 125