อ.ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน นำทีมนักวิจัย TAB-CoE ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้สนใจในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)”

         อ.ดร.สัณฐิศ… Read More

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ นุ่มน่วม เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัย ในพิธีพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30

        TAB-CoE ขอแส… Read More