คณะอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการของ TAB-CoE (CH 318) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ (ESPReL)

          เมื่อวันที… Read More

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

       ศูนย์วิจัยควา… Read More