ชนากานต์ แก้วจังหวัด

นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด

นักศึกษาระดับปริญญาโท

อีเมล: chanakarn.k09@gmail.com

 

งานวิจัยที่สนใจ

  • • การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดแลคเตท