dusida-boonchum

นางสาวดุสิดา บุญชุม

อีเมล: dusuda.pim@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาตัวดูดซับของแข็งขนาดเล็กสำหรับวิเคราะห์วัตถุกันเสียและสารต้านอนุมูลอิสระ