เทคนิคการถ่ายภาพ

งานวิจัยส่วนเทคนิคการถ่ายภาพยังเป็นส่วนเล็ก ๆ ของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ แต่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือเชิงแสงสำหรับการศึกษาทางด้านชีวฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการพัฒนาเซนเซอร์ความไวสูงด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์และเครื่องออพติคอลโคฮีเรนซ์โทโมกราฟี