kiattisak-promsuwan

นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก

อีเมล: promsuwan.k@gmail.com

งานวิจัยที่สนใจ

  • การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้ด้านนิติวิทยาศาสตร์