TAB-CoE ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เล่มเกม แจกของรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยค ...
Read More

นักศึกษาใน TAB-CoE คว้ารางวัล ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาโท จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน” ซึ่งมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็ ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ประจำปี 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 ให้แก่ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” เนื่องจากเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณป ...
Read More