รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัยจาก TAB-CoE ได้ให้การต้อนรับและบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด ให้กับกองวิทยาศาสตร์  ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ  ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจวัตถุระเบิด ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุ ...

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564

       รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะนักวิจัย TAB-CoE คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2, ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. ๑ และบริเวณโถง ชั้น 1 อา ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 และภาคภูมิใจที่ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติ ขอใ ...

ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย ได้รับเกียรติให้นำ “ชุดน้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจรสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ” ทดสอบใช้กับตัวอย่างวัตถุพยาน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และ ผศ.ดร. ภูวดล ธนะเกียรติไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาว ...

สื่อต่างชาติให้ความสนใจ “Chilica-Pod” นวัตกรรมที่สามารถอ่านค่าความเผ็ดร้อนของพริกด้วยสมาร์ทโฟน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

อุปกรณ์ตรวจวัดสารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพาเป็นผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเครื่องตรวจวัดปริมาณ แคปไซซิน (Capsaicin) ที่ถูกพัฒนาออกมาในรูปแบบข ...

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวข้อดังนี้ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์    ผู้ประดิษฐ์: นางสา ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์, สมาชิกTAB-CoE, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2562 ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

TAB-CoE ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สมาชิก TAB-CoE, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2562 ...

TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 412 (2/2563) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำ ...

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ กองร้อยกองบังคับการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ จาก TAB-CoE ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคต่าง ๆ โดยหัวข้อการบรรยายคือ “เครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า” โดยเครื่องนี้สามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและพ่นสเปรย์ออกมาเป็นละอองขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิท ...