TAB-CoE ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านอย่างสุดซึ้งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 และภาคภูมิใจที่ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงระดับชาติและระดับน ...
Read More

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) ลงข่าวงานวิจัยช่วยชาวนาเพิ่มปริมาณข้าวโดยการใช้สังกะสี (Zinc) งานวิจัยจาก ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) ลงข่าวงานวิจัยช่วยชาวนาเพิ่มปริมาณข้าวโดยการใช้สังกะสี (Zinc) งานวิจัยจาก ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่มา https://www. bangkokpost.com/business/news/1543354/raising-rice-farmers-on-zinc ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 “การจัด ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อาชีวะไทยสู่ Thailand 4.0”

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อาชีวะไทยสู่ Thailand 4.0” ในงานการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
Read More

TAB-CoE ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครู ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครูในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรีมอบพวงมาลัยให้แด่ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้ให้โอวาทแก ...
Read More

คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 (National Science and Technology Fair 2018 ) ที่บูธกิจกรรมสหราชอาณาจักร (บริติช เคานซิล) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-26 ...
Read More

TAB-CoE ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2561

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เล่มเกม แจกของรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยค ...
Read More

นักศึกษาใน TAB-CoE คว้ารางวัล ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัสมี สอและ นักศึกษาระดับปริญญาโท จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดกลูโคส กรดยูริกและโดพามีนแบบพร้อมกัน” ซึ่งมี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็ ...
Read More

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. ประจำปี 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “เมธีวิจัย ธ.ก.ส.” ประจำปี 2561 ให้แก่ ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ ในผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว” เนื่องจากเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณป ...
Read More