เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง

การพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบย่อขนาดเป็น การประยุกต์ใช้วัสดุที่มีหน้าที่ต่างกันมาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดดีขึ้น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดเป็นเทคนิคหรืออุปกรณ์การสกัดที่สามารถพกพาได้ ใช้งานง่าย ราคาประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสกัดสารอินทรีย์ปริมาณน้อยในตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ก่อนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี