ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.อ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรรมทางวิทยาศาสตร์ ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เล่มเกม แจกของรางวัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้ม สร้างความตื่นตาให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก