คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 (National Science and Technology Fair 2018 ) ที่บูธกิจกรรมสหราชอาณาจักร (บริติช เคานซิล) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 เพื่อเพิ่มความตระหนักและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยนั้น บริติช เคานซิล ได้จัดผลงานภายใต้หัวข้อ “Science in Daily Life” (ไขข้อสงสัยด้วยวิทยาศาสตร์น่ารู้) โดยการนำของคณะวิทยากรจาก TAB-RC ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร  ผศ.ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม น.ส.จิตติมา ชูสังข์ และ น.ส.สุภารัตน์ คชฉิม กิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน และเปิดโลกกว้างให้กับน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก