เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้จัดกิจกรรมเพื่อระลึกพระคุณครูในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนนักศึกษาปริญญาตรีมอบพวงมาลัยให้แด่ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้ให้โอวาทแก่เหล่าลูกศิษย์ความว่า “จงตั้งใจเรียน สุขภาพแข็งแรง และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต” พร้อมร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาและบุคลากรของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ โดยมีนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมด้วยความอบอุ่น