เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน” ในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง” โดยคณะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง อาคาร 14-15 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี