ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยเเละไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านอย่างสุดซึ้งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 และภาคภูมิใจที่ได้ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติ ขอให้ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ บรรยากาศในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น