คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE ได้เข้าร่วมงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562 และเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ พร้อมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง The inspiration : แรงบันดาลใจพลังแห่งความสำเร็จ โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร (รองผู้อำนวยการ TAB-CoE) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง BSc4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่