คณาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในงาน Siam Physics Congress 2019 (SPC 2019) ภายใต้แนวคิด “Physics beyond disruption society” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา

  1. นางสาว สิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ นักศึกษาปริญญาเอก นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง Optical DNA -based Sensor for cysteine detection โดยมี ผศ. ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย และ รศ. ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา
  2. นายอนุสรณ์ เนียมมูสิก นำเสนอแบบโปสเตอร์เรื่อง Development of a highly sensitive label-free DNA based fluorescent sensor for cisplatin detection โดยมี ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย และ รศ. ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นที่ปรึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น