คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE ร่วมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ “เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ & นวัตกรรมเทอร์โมมิเตอร์ระยะปลอดภัย”

ผศ.ดร. ชิตนนท์ บูรณช… Read More