คณาจารย์และนักศึกษาจาก TAB-CoE เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โดยมีหัวข้อดังนี้

  1. ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดมะเร็งเต้านมสำหรับความแม่นยำทางการแพทย์

    ผู้ประดิษฐ์: นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม, นางสาวสุภาธินี คงแก้ว, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายอัสมี สอและ, นายกฤตภาส แก้วหนู และนายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ  

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร และรศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  1. ชื่อผลงาน: เครื่องเตือนปริมาณน้ำเกลือ

    ผู้ประดิษฐ์: นางสาวสุนิตา สมศิริ, นางสาวพัชรินทร์ ลาทอง, นางสาวปัทมาภรณ์ เซ่งลั่น, นายอดินันท์ พัดลม, นางสาวอมรรัตน์ ทองช่วย, นางสาวอิสริยา จันทร์กระจ่าง, นางสาวภัทรพร ชูมณี, นางสาวนิซอฟียะห์ นิและ, นางสาววริศรา บุชลร, นางสาวชมพูนุช วิเศษศักดิ์, นางสาวปนัดดา ขันแกล้ว, นายกฤตภาส แก้วหนู, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นายอัสมี สอและ, นายยัทธภูมิ ทิพย์วิมลลาศ และนางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร

  1. ชื่อผลงาน: อุปกรณ์คัดกรองเขม่าดินปืน

    ผู้ประดิษฐ์: นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายอัสมี สอและ, นายกฤตภาส แก้วหนู และนายยัทธภูมิ ทิพย์วิมลลาศ

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร และรศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  1. ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา

    ผู้ประดิษฐ์: นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวยามีล๊ะห์ กาเร็ง, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายยัทธภูมิ ทิพย์วิมลลาศ และนายกฤตภาส แก้วหนู

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร

  1. ชื่อผลงาน: อุปกรณ์สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา

    ผู้ประดิษฐ์: นายอัสมี สอและ และนางสาวกัสริน สายสหัส

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร และรศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  1. ชื่อผลงาน: การพัฒนาแผ่นชี้วัดแอลกอฮอล์สำหรับมะม่วงเบาแช่อิ่ม

    ผู้ประดิษฐ์: นายกฤตภาส แก้วหนู, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ และนายกฤษฎา สโมสร

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร, ผศ. อดุลย์ เที่ยงจรรยาและดร.อภิชัย พลชัย

  1. ชื่อผลงาน: แอปตาเซนเซอร์วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทางการเกษตร

    ผู้ประดิษฐ์: นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายอัสมี สอและ, นางสาวอทิตยา โหยหวน และนางสาวชุติกาญจน์  แจ้งภพ

    อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร. ปณต ถาวรังกูร, รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา และผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น