TAB-CoE ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สมาชิก TAB-CoE, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์อันเป็นที่รักชื่นชมและศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น