รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี  บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ร่วมกับทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด บริษัทผู้ผลิตกาวเรซินชนิด UF ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในประเด็น การจัดการสารเคมี การพัฒนาสูตรกาว การศึกษาความเสถียรและการใช้งานกาว และการจัดการของเสียด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น