คณาจารย์จากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำกับดูแลและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และคณะ เรื่อง “แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอและเคมิคัลเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา ผ่านระบบ Online meeting

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น