เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์) และคณะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการตรวจวัดสารระเบิดในโครงการวิจัยเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสารระเบิดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน” ให้กับ พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา (ผบก.ศพฐ.9) และคณะ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 หมู่ 4  ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น