ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (สมาชิกTAB-CoE, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, คณะวิทยาศาสตร์) ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กลุ่ม 1 สายวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ได้ให้ข้อคิด “โซนสบายคือโซนอันตราย” เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น