ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  รองผู้อำนวยการ TAB-CoE และอาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นและอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร  ลิ่มบุตร  ได้ให้ข้อคิด “หากต้องการประสบความสำเร็จ ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองและในสิ่งที่ทำ” เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น